16.8.21

K2 : S8 - Novel - Peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan (novel Pantai Kasih)

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. [6 markah]

Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih.

Antara peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam novel ini ialah apabila anak tunggal Dr Raiha iaitu Rohayu meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kereta mewah suaminya, Dr Sadiz. Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita supaya sentiasa tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan.

Selain itu, peristiwa yang boleh dijadikan panduan ialah apabila Dr Raiha menjalankan pembedahan sendi tulang pinggul kali keenam ke atas Unong Siron untuk membantu menyembuhkannya.Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita agar berusaha dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab untuk membantu memulihkan pesakit.

Di samping itu, peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam novel ini ialah apabila Dr Raiha menegur sikap Felicia Landosi yang melayan ibu Unong Siron dengan kasar. Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita supaya melayan semua orang dengan adil dan tidak memandang hina kepada orang lain.