9.8.21

K2 : S8 - Novel - Masalah yang berlaku antara watak

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua masalah yang timbul antara watak dalam novel tersebut. [6 markah]

Jawapan:

            Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih.
 

            Antara masalah yang berlaku dalam novel ini ialah antara suami dengan isteri. Buktinya, Dr Sadiz mendesak Dr Raiha menggugurkan kandungan apabila mengetahui anak yang dikandungnya itu mengalami kecacatan. Walau bagaimanapun, kemahuannya itu tidak ditentang oleh Dr Raiha.

 

            Selain itu, masalah juga timbul antara seorang staf dengan ketua. Buktinya, Felicia Landosi berasa tersinggung dan tidak berpuas hati apabila Dr Raiha menegur layanan kasarnya terhadap ibu Unong Siron.